Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вечірній факультет

Факультет магістратури, аспірантури і докторантури

Навчально-дослідницький центр «Вальдорфська педагогіка»

ОГОЛОШУЮТЬ

набір студентів за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»,

спеціалізація «Вальдорфська педагогіка»,

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»,

форма навчання – вечірня

Термін навчання – 2 роки на базі вищої освіти

 

Вечірня форма навчання

 

Спеціалізація «Вальдорфська педагогіка» 

 

Дорогі друзі!

В українському суспільстві з кожним роком зростає інтерес до вальдорфської педагогіки. Свідчення цьому – черги в існуючі дитячі садочки та школи з вальдорфською методикою. Вальдорфська педагогіка має столітню світову історію як прогресивна педагогічна система, поширена в багатьох країнах. В Україні вона отримує подальший розвиток, глибоко зв’язуючись з національною традицією.

 

Перелік напрямів, за якими оголошується прийом на вечірній факультет НПУ імені М.П.Драгоманова

Назва напрямів Кваліфікація
1. Мова і література (англійська, німецька, французька) Бакалавр філології. Вчитель англійської мови і зарубіжної літератури. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури. Вчитель французької мови і зарубіжної літератури. 
2. Мова і література (англійська, німецька). Переклад Бакалавр філології. Перекладач з першої іноземної мови.
3. Психологія (4 роки навчання та 2,5 на базі диплома молодшого спеціаліста усіх спеціальностей "Педагогічна освіта" та "Медицина") Бакалавр психології. Психолог.
4. Корекційна освіта. Логопедія (4 роки навчання та 2,5 на базі диплома молодшого спеціаліста усіх спеціальностей "Педагогічна освіта" та "Медицина") Бакалавр корекційної освіти. Дефектолог, вихователь шкільних, дошкільних та соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушенням психофізичного розвитку.
5. Здоров'я людини Бакалавр здоров'я людини та фізичної реабілітації; вчитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступеня (основи здоров'я), фахівець з фізичної реабілітації, масажист
6.

Мова і література (англійська, німецька)

(на базі диплому бакалавра/спеціаліста)

Магістр. Викладач іноземної мови. Вчитель другої іноземної мови і зарубіжної літератури (1р. 6м. навчання)
7.

Психологія

(на базі диплому бакалавра/спеціаліста)

Магістр психології (1р. 6м. навчання)

Викладач психології. Магістр психології (1р. 10 м. навчання)

8.

Дошкільна освіта

(на базі диплому бакалавра/спеціаліста)

Магістр педагогічної освіти. Викладач ВНЗ. Інспектор з дошкільного виховання (спеціалізація на вибір: сімейний вихователь, вчитель початкової школи, практичний психолог в закладах освіти, вчитель іноземної мови в ДНЗ, вчитель-логопед, інструктор з фізкультури, вчитель-реабілітолог).
9.

Початкова освіта

(на базі диплому бакалавра/спеціаліста)

Магістр педагогічної освіти. Викладач педагогіки і методик початкової освіти. Молодший науковий співробітник. Вчитель початкової школи, організатор початкової освіти. Практичний психолог. Вчитель іноземної мови основної школи (1р. 6м. навчання).

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів)

Дочірні категорії

Бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю

Психологія

Додаткове випробування

 

 

Магістр, спеціаліст

Психологія                  Іноземна мова               Додаткове випробування

Філологія                        Іноземна мова              Додаткове випробування

 

   
© ALLROUNDER