Друк
Перегляди: 662

Професорсько-викладацький склад факультету заохочує та підтримує наукові інтереси учнівської молоді. Студенти вечірнього факультету беруть активну участь у наукових  конференціях, олімпіадах. Свої наукові пошуки вони продовжують у дисертаційних дослідженнях, навчаючись у магістратурі та аспірантурі нашого університету.

На факультеті ведеться робота по реалізації спільних міжнародних проектів.

Виходячи із взаємних інтересів у розширенні контактів по розвитку двосторонніх відносин в області освіти, науки та культури вечірній факультет (в особі декана професора Ширяєва Л.) та Університет Марії Кюрі-Склодовської (в особі директора Інституту психології проф. Квятковської Г.), заключили договір про співробітництво в галузі освітньої діяльності, у здійсненні спільних наукових, навчальних і дослідницьких проектів.image018

Учасники круглого столу: проф. Дорота Турска,

проф. Гражина Квятковська, проф. Т.В.Говорун,

проф. Л.М.Ширяєва 

З метою реалізації даної програми сторони передбачають проведення  спільних наукових конференцій та семінарів за участю провідних спеціалістів в галузі  психології; проведення наукових стажувань спеціалістів кожної  із сторін з метою реалізації власних досліджень; обмін науковими доробками та спеціалізованою літературою.

Наші випускники – це висококваліфіковані спеціалісти системи народної освіти, які добре знають теорію психолого-педагогічної науки і методично уміло пов’язують її  з практикою щоденної педагогічної діяльності. Багатьом із них присвоєні звання “Вчитель-методист” та “Старший учитель”. Серед випускників минулих років є педагоги, які мають звання “Заслужений вчитель України ”.

Гордістю колективу вечірнього факультету є випускники, котрі успішно захистили  докторські (О.Митник, Ю. Приходько ) та  кандидатські дисертації і сьогодні працюють на кафедрах рідного Університету (Л.Йолкіна, І.Овчиннікова, Т.Розова, В.Топіха, І.Шапошнікова  та ін.), у системі академії наук України (Л.Гнатенко) та в інших навчальних закладах (О.Кочерга, Є.Сарапулова ).

image022

Сьогодні вечірній факультет шукає нові можливості підготовки педагогічних фахівців, нові профілі підготовки, а разом з ними і нові технології навчання та виховання. Зокрема, факультет перейшов на кредитно-модульну систему навчання. Не відстає факультет і від сучасних навчальних інновацій: у навчальну діяльність активно впроваджуються мультимедійні технології.

Вечірній факультет за роки свого існування є одним із провідних підрозділів НПУ імені М.П.Драгоманова. В межах засвоєння освітніх програм студенти отримують фундаментальну та спеціальну підготовку в сфері психології, іноземної філології, початкової освіти, корекційної освіти. Творчий та науковий потенціал професорсько-викладацького складу, підвищений інтерес студентів факультету до навчання, дозволяє сподіватися, що вечірній факультет буде і в подальшому  користуватися попитом серед абітурієнтів та студентів, здійснюючи висококваліфіковану підготовку майбутніх фахівців.