Нинішній  період  українського  державотворення характеризується  необхідністю комплексної підготовки конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство.

Значний досвід надання освітянських послуг набув факультет за майже півстолітнє своє існування. Витоки вечірньої форми навчання в університеті  сягають у 60-ті роки, коли на  базі  педагогічного  факультету було утворено відділення вечірнього навчання. З 1984 року в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова функціонує вечірній факультет як самостійна адміністративна одиниця. Його було відкрито у зв'язку із нагальною потребою у педагогічних кадрах високої кваліфікації з дошкільного виховання, початкового навчання та української філології.

Першим його деканом став професор Т.Шашло, потім довгий час факультет очолював професор Г.Панченко - яскраві представники плеяди науковців-педагогів. Нині вечірній факультет очолює професор Л.Ширяєва.

Комплектувався вечірній факультет, в основному, випускниками міських  педагогічних училищ без вступних іспитів, на основі співбесіди з  абітурієнтами. Тривалий час факультет здійснював підготовку спеціалістів за спеціальностями: “Дошкільне виховання”, “Педагогіка і методика початкового навчання”, “Українська мова та література ” і випустив понад чотирнадцять  тисяч висококваліфікованих  спеціалістів.

Професор ШашлоТ.М

image005

Починаючи з 1999 року на факультеті здійснюється набір за спеціальностями: "Мова і література (англійська, німецька)", "Психологія", а також  на базі педколеджу  за  спеціальностями "Дошкільне виховання та іноземна мова", "Початкове навчання та іноземна мова", "Початкове навчання та практична  психологія". У 2006 році факультет поповнився новими спеціальностями: "Соціальна педагогіка", "Мова і література (англійська, німецька). Переклад", "Корекційна освіта".

image004

У 2004 році на вечірньому факультеті відкрито магістратуру зі  спеціальностей  "Психологія",  "Мова і література (англійська, німецька; англійська, французька; німецька, англійська)", "Дошкільне виховання", "Початкове навчання" на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів  "бакалавр" та "спеціаліст".

 

Професор Панченко Г.Д.
   
© ALLROUNDER