Професорсько-викладацький склад факультету заохочує та підтримує наукові інтереси учнівської молоді. Студенти вечірнього факультету беруть активну участь у наукових  конференціях, олімпіадах. Свої наукові пошуки вони продовжують у дисертаційних дослідженнях, навчаючись у магістратурі та аспірантурі нашого університету.

На факультеті ведеться робота по реалізації спільних міжнародних проектів.

 Чимало уваги факультет приділяє підтриманню тісних контактів із трудовими  колективами,  де працюють студенти, з випускниками попередніх років навчання. Така співпраця сприяє високій трудовій дисципліні на  факультеті, а разом з тим, забезпечує здорову наступність у підготовці педагогічних професіоналів, оперативно впливає на оновлення змісту навчання, впровадження нових, педагогічно виправданих спецкурсів та спецсемінарів тощо.Зокрема факультет тісно співпрацює з гімназією НПУ імені М.П.Драгоманова, проводячи спільні психолого-педагогічні семінари, круглі столи, тренінги для педагогічного колективу та гімназистів.

   
© ALLROUNDER