Чимало уваги факультет приділяє підтриманню тісних контактів із трудовими  колективами,  де працюють студенти, з випускниками попередніх років навчання. Така співпраця сприяє високій трудовій дисципліні на  факультеті, а разом з тим, забезпечує здорову наступність у підготовці педагогічних професіоналів, оперативно впливає на оновлення змісту навчання, впровадження нових, педагогічно виправданих спецкурсів та спецсемінарів тощо.Зокрема факультет тісно співпрацює з гімназією НПУ імені М.П.Драгоманова, проводячи спільні психолого-педагогічні семінари, круглі столи, тренінги для педагогічного колективу та гімназистів.

Цей навчальний заклад тривалий час є базовим майданчиком для проходження педагогічної практики студентів спеціальності «Психологія».

image014

                              Під час практики: тренінг з гімназистами проводять студенти факультету

На факультеті  триває  тісна співпраця з Інститутом психології  імені  Г.С. Костюка НАПН України, де студенти мають можливість предметно  ознайомитися з  роботою наукових лабораторій, а також дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ», де студенти знайомляться з досвідом психологічного супроводу дітей, які знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні у лікарні. 

image016

 

Договір про співпрацю з Інститутом психології НАПН України імені Г.С.Костюка.

На фото:академіки НАПН України проф. С.Д.Максименко, Н.В.Чепелєва, член-кореспондент НАПН України проф. М.Л.Смульсон, проф. І.І.Дробот, проф. Л.В.Долинська, проф. Л.М.Ширяєва

Викладачі кафедри психології постійно працюють над удосконаленням свого практичного досвіду, залучаючи до такої діяльності і студентів - майбутніх психологів. Традицією на факультеті стало проведення з викладачами та студентами семінарів, тренінгів, круглих столів фахового спрямування.

   
© ALLROUNDER