Порядок формування вибіркової складової на 2019/2020 н.р.

Факультет менеджменту освіти і науки

Навчально-науковий Центр вечірнього навчання

Додаток 1

Кафедра

Назва дисципліни

Шифр дисципліни цикл підготовки

Інформація по дисципліні

Форма навчання (денна, заочна, вечірня)

Шифри груп, студенти яких повинні її обрати

Анотація

Загальна кількість годин

Семестри вивчення за навчальним планом

КПС

Консультування з проблем сексуальності

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Технології консультування індивідуальності

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Соціальна психотерапія особистості

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Релігійні психотерапевтичні практики

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Основи психології здоров’я

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Психотерапія дітей та підлітків

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КІ

Математичні методи в психології

2 цикл

90

6

вечірня

21 псв

анотація

КПС

Консультування з проблем сексуальності

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології консультування індивідуальності

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Соціальна психотерапія особистості

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Релігійні психотерапевтичні практики

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Основи психології здоров’я

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Психотерапія дітей та підлітків

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КІ

Математичні методи в психології

2 цикл

90

5

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології візуальної психодіагностики

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Психотехнології взаєморозуміння між людьми

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Профконсультування підлітків та старшокласників

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології екологічного психічного розвитку

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Психокорекція узалежнених форм поведінки

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Психологія розвитку дітей з психофізіологічними вадами

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Диференційна психологія

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Психологія впливу

3 цикл

90

6

вечірня

22 Псв(сп)

анотація

КПС

Консультування з проблем сексуальності

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Технології консультування індивідуальності

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Соціальна психотерапія особистості

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Релігійні психотерапевтичні практики

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Основи психології здоров’я

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Психотерапія дітей та підлітків

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КІ

Математичні методи в психології

2 цикл

90

6

вечірня

2 ПСв(п)

анотація

КПС

Технології візуальної психодіагностики

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Психотехнології взаєморозуміння між людьми

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Профконсультування підлітків та старшокласників

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Технології екологічного психічного розвитку

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Психокорекція залежних форм поведінки

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Психологія розвитку дітей з психофізіологічними вадами

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Диференційна психологія

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Психологія впливу

3 цикл

90

8

вечірня

3 Псв(п)

анотація

КПС

Консультування з проблем сексуальності

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології консультування індивідуальності

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Соціальна психотерапія особистості

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Релігійні психотерапевтичні практики

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Основи психології здоров’я

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психотерапія дітей та підлітків

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КІ

Математичні методи в психології

2 цикл

90

7

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології візуальної психодіагностики

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психотехнології взаєморозуміння між людьми

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Профконсультування підлітків та старшокласників

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Технології екологічного психічного розвитку

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психокорекція залежних форм поведінки

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психологія розвитку дітей з психофізіологічними вадами

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Диференційна психологія

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психологія впливу

3 цикл

90

8

вечірня

33 Псв(сп)

анотація

КПС

Психологічна допомога при посттравматичному синдромі

1 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Когнітивно-поведінкова психотерапія

1 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Основи нейрофізіології

1 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Психологія політичного піару

1 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Консультування в руслі позитивного підходу

2 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Психотехнології арттерапії

2 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

ІТП

Математичні методи та інформаційно-комунікаційні технології в психології

2 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Психоаналіз дітей та підлітків

2 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Психологія особистісних досягнень і звершень

2 цикл

90

3

вечірня

12 мпсв

анотація

КПС

Аксіопсихологія

2 цикл

150

4

вечірня

1 мпсв

анотація

КПС

Психологічна допомога при посттравматичному синдромі

2 цикл

150

4

вечірня

1 мпсв

анотація

КПС

Психотехнології арттерапії

2 цикл

150

4

вечірня

1 мпсв

анотація

КПС

Диференційна психологія

1 цикл

150

3

вечірня

1 мпсв

анотація

КПС

Психологічна експертиза

1 цикл

150

3

вечірня

1 мпсв

 

КПС

Організація психологічної служби

2 цикл

150

4

вечірня

1 мпсв

 

КПС Психофізіологія та психосоматика  2 цикл  150  4  вечірня  1 мпсв  
КПС Психологія професійних деструкцій 2 цикл 150 4 вечірня 1 мпсв  
 ІТП Математичні методи та інформаційно-комунікаційні технології   2 цикл  150 вечірня  1 мпсв   анотація
КПС Психологія проектної діяльності 2 цикл 150 4 вечірня  1 мпсв   
КПС Психоаналіз дітей та підлітків 2 цикл 150 4 вечірня  1 мпсв   анотація

КФ

Логіка

1 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

КТМС

Соціологія

1 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

ПДУ

Політологія

1 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

КЕТ

Основи економічної теорії

1 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

КК

Релігієзнавство

1 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

АФ

Розмовна практика англійської мови

2 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

КК

Проблема міжкультурної комунікації

2 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

АФ

Переклад ділової комунікації

2 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

АФ

Синтаксис англійської мови

3 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

АФ

Граматичні проблеми англійської мови в перекладі

3 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

АФ

Граматичні трансформації в усному та писемному перекладі

3 цикл

90

4

вечірня

11 паінв

анотація

ДІСД

Громадянська освіта

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 

ДІСД

Історія української державності

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 

КТМС

Соціологія

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

анотація

КТІДЛ

Природознавство

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 

КК

Культурологія

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

анотація

МВРМСЛ

Основи медіаграмності сучасного педагога

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

анотація 

МВРМСЛ

Дитяча література зарубіжних країн (за першою мовою)

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

анотація

СМ

Український мовленнєвий етикет

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

СМ

Норми сучасної української літературної мови

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

МВРМСЛ

Мистецтво виразного слова

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

КФ

Логіка

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

КСС

Етика/естетика

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація 1

анотація 2

КК

Релігієзнавство

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

ДІСД

Українська культура

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 

АФ/РГФ

Лінгвокультурологія

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація

РЗЛ

Література та інші види мистецтва

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація 

РЗЛ

Актуальні тенденції світового літературного процесу

1 цикл

90

5

вечірня

2 аінв(мс), 2 фнінв(п)

 анотація
ЗМГ Основи прикладної лінгвістики 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
РЗЛ Практичний курс літературного аналізу 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  анотація
АФ/РГФ Практика перекладу з другої мови 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
МБВООЖЗ Основи медичних знань 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
КАФШГ Вікова фізіологія та валеологія 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
АФ/РГФ Синтаксичні особливості іншомовного тексту 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  анотація
РЗЛ Основи літературної творчості 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  анотація
МВРМСЛ Методика компаративного навчання світовій літературі 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
АФ/РГФ Основи теорії мовленнєвої комунікації 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  анотація
РЗЛ Динаміка літературних стилів і жанрів 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  анотація
ІМ Технологія тестування знань іноземної мови 2 цикл 90 6 вечірня 2 аінв(мс), 2 фнінв(п)  
КФ Логіка 1 цикл 90 5 вечірня 2 саінв  анотація
КСОЦ Соціологія 1 цикл 90 5 вечірня 2 саінв  анотація
ЗМГ/АФ/РГФ Соціолінгвістичні аспекти перекладу 1 цикл 90 5 вечірня 2 саінв  
ДСІД Українська культура 1 цикл 90 5 вечірня 2 саінв  
ФМПМП Академічне письмо 2 цикл 90 6 вечірня 2 саінв  
ФМПМП Основи наукової комунікації 2 цикл 90 6 вечірня 2 саінв  анотація
ФМПМП Основи академічної композиції 2 цикл 90 6 вечірня 2 саінв  
МВРМСЛ Методика навчання ЗЛ в культурологічному контексті 2 цикл 90 6 вечірня 2 саінв  анотація
МВРМСЛ Методика компаративного навчання світовій літературі 2 цикл 90 6 вечірня 2 саінв  
 АФ/РГФ  Основи теорії мовленнєвої комунікації  2 цикл 90  6  вечірня  2 саінв  анотація
РЗЛ  Динаміка літературних стилів і жанрів   2 цикл 90  вечірня  2 саінв  анотація
ІМ  Технологія тестування знань іноземної мови   2 цикл  90  вечірня  2 саінв  
ДІСД  Громадянська освіта   1 цикл  90  5  вечірня  2 саінв(п)  
ДІСД  Історія української державності   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
КСОЦ  Соціологія   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
КК  Культурологія   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
КТІДЛ  Природознавство   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
 МВРМСЛ Основи медіаграмності сучасного педагога   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
МВРМСЛ  Дитяча література зарубіжних країн (за першою мовою)    1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
СМ   Український мовленнєвий етикет  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
СМ  Норми сучасної української літературної мови   1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
МВРМСЛ   Мистецтво виразного слова  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
КФ   Логіка  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
КСС   Етика/естетика  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)

 анотація 1 

анотація 2

КК   Релігієзнавство  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
ДІСД   Українська культура  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
 АФ/РГФ  Лінгвокультурологія  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
РЗЛ   Література та інші види мистецтва  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
РЗЛ   Актуальні тенденції світового літературного процесу  1 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
ЗМГ   Основи прикладної лінгвістики  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
РЗЛ   Практичний курс літературного аналізу  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
АФ/РГФ  Практика перекладу з другої мови   2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
МБВООЖЗ   Основи медичних знань  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
КАФШГ   Вікова фізіологія та валеологія  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  
АФ/РГФ   Синтаксичні особливості іншомовного тексту  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
 РЗЛ  Основи літературної творчості  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
 МВРМСЛ  Методика навчання ЗЛ в культурологічному контексті  2 цикл  90  вечірня  2 саінв(п)  анотація
 МВРМСЛ  Методика компаративного навчання світовій літературі  2 цикл  90 6  вечірня  2 саінв(п)  
АФ/РГФ  Основи теорії мовленнєвої комунікації  2 цикл 90   вечірня  2 саінв(п)  анотація
РЗЛ  Динаміка літературних стилів і жанрів  2 цикл 90   вечірня  2 саінв(п)  анотація
АФ/РГФ  Технологія тестування знань іноземної мови  2 цикл 90   вечірня  2 саінв(п)  
ПДУ  Політологія  1 цикл 90   5  вечірня  22 аінв  анотація
КТМС  Соціологія  1 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
КФ  Риторика  1 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
КК  Культурологія  1 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
КТІДП  Правознавство  1 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
РЗЛ  Дитяча література країн, мова яких вивчається  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
КУМ  Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  
МВРМСЛ  Виразне читання  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
 МВРМСЛ Методика вивчення світової літератури в культурологічному аспекті  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
 МВРМСЛ Використання елементів в компаративній практиці  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  
 МВРМСЛ Комп'ютерні технології у підготовці вчителя-словесника  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  
 АФ Інноваційні технології вивчення іноземної мови  3 цикл 90   вечірня  22 аінв  анотація
РГФ  Стилістика другої мови  3 цикл 90   вечірня  32 аінв, фінв  анотація
ПТ  Основи педагогічної творчості  3 цикл 90   вечірня   32 аінв, фінв  
ТІЛ  Інноваційні технології навчання і виховання  3 цикл 90   вечірня   32 аінв, фінв  
УМ  Літературна норма в сучасній мовній практиці фахівців  3 цикл 90   вечірня   32 аінв, фінв  
АФ/РГФ  Актуальні тенденції розвитку словникового складу іноземної мови  2 цикл 90   7  вечірня  3 саінв  
АФ/РГФ  Синтаксис іноземної мови  2 цикл 90   вечірня  3 саінв  
МВРМСЛ  Інтерактивні технології в сучасному освітньому просторі  2 цикл 90   вечірня  3 саінв  анотація
 РЗЛ Основи літературознавчих досліджень  2 цикл 90   вечірня  3 саінв  анотація
 СУМ  Основи лінгвістичних досліджень  2 цикл 90   вечірня  3 саінв  
МВІМ  Основи педагогічних досліджень (методика викладання іноземної мови)   2 цикл  90  7  вечірня  3 саінв  
МВРМСЛ   Основи педагогічних досліджень (методика викладання світової літератури)   2 цикл  90  вечірня  3 саінв  
КПТ   Практикум розв'язання педагогічних задач  2 цикл  90  8  вечірня  3 саінв  анотація
РЗЛ  Поетика літератури   2 цикл  90  вечірня  3 саінв  анотації
РЗЛ  Компетентнісна парадигма вивчення зарубіжної літератури  2 цикл  90  вечірня  3 саінв  
АФ/РГФ  Практика перекладу з першої мови  2 цикл  90  вечірня  3 саінв  
АФ/РГФ  Прагматика  2 цикл  90  вечірня  3 саінв  
АФ  Проблеми перекладу англомовної літератури  2 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
АФ  Переклад і міжкультурні особливості  2 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Ділове листування і переклад  2 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Синтаксис англійської мови 3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Граматичні проблеми англійської мови та перекладу  3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Граматичні трансформації в усному та письмовому перекладі  3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Проблеми перекладу спеціальності і галузевої термінології  3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ  Переклад наукової термінології  3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 АФ 

Практикум наукового перекладу

 3 цикл  90  вечірня  3 паінв(п)  
 СМ Основи лінгвістичних досліджень  2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  анотація
 МВІМ Основи педагогічних досліджень (методика викладання іноземної мови)  2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  
МВРМСЛ Основи педагогічних досліджень (методика викладання світової літератури)  2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  
КПТ  Практикум розв'язання педагогічних задач  2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  анотація
 РЗЛ  Поетика літератури  2 цикл  90  8  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  анотація
РЗЛ  Компетентнісна парадигма вивчення зарубіжної літератури   2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  
АФ/РГФ  Практика перекладу з першої мови   2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  
АФ/РГФ  Прагматика   2 цикл  90  вечірня  3 ффінв, 3 фаінв  
АФ  Проблеми перекладу англомовної літератури   2 цикл  90  вечірня  31 паінв  
АФ   Переклад і міжкультурні особливості  2 цикл  90  вечірня  31 паінв  
АФ   Ділове листування і переклад  2 цикл  90  вечірня  31 паінв  
АФ   Сучасні проблеми художнього перекладу  2 цикл  90  8  вечірня  31 паінв  
КПС  Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі   2 цикл  90  вечірня  31 паінв  
КПС  Основи ділового спілкування   2 цикл  90  вечірня  31 паінв  
АФ  Проблеми перекладу спеціальної і галузевої термінології   3 цикл  90  вечірня  31 паінв  
АФ  Переклад наукової термінології  3 цикл   90  вечірня  31 паінв  
АФ  Практикум з наукового перекладу  3 цикл   90  вечірня  31 паінв  
  Соціолінгвістичні аспекти перекладу  1 цикл 90 7  вечірня  33 паінв  
  Проблеми міжкультурної комунікації 1 цикл 90 7  вечірня   33 паінв  
  Діалог як спосіб міжкультурного спілкування 1 цикл 90 7  вечірня   33 паінв  
  Актуальні тенденції світового літературного процесу 1 цикл 90 8  вечірня   33 паінв  
  Риторика та неориторика дискурсивних практик 1 цикл 90 8  вечірня   33 паінв  
  Лінгвістичні теорії ХХІ століття 1 цикл 90 8  вечірня   33 паінв  
  Академічне письмо 2 цикл 90  7  вечірня   33 паінв  
  Основи наукової комунікації 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Основи академічної композиції 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Основи мовознавчих наукових досліджень в перекладознавстві 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Лінгвістичні теорії другої половини ХХ століття 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Основи ділової комунікації 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Ділове листування і переклад 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Ділова англійська мова 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Синтаксис англійської мови 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Літературознавчий аналіз 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Лінгводидактика 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Вступ до філософії мови 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Специфіка перекладу наукових текстів 2 цикл 90  вечірня   33 паінв  
  Особливості перекладу технічних 2 цикл 90  7  вечірня   33 паінв  
РГФ  Теоретичний курс другої іноземної мови   1 цикл  90 3  вечірня  11 мпаінв  
АФ  Літературна норма в сучасній мовній практиці фахівця  1 цикл   90 3  вечірня  11 мпаінв  
ТІП  Зарубіжні освітні системи   1 цикл   90  вечірня  11 мпаінв  
АФ  Лінгвокультурологічні дослідження мовних феноменів  1 цикл   90  3  вечірня  11 мпаінв  
РЗЛ  Сучасна зарубіжна література  2 цикл   90  вечірня  11 мпаінв  
АФ  Мовленнєвий етикет у комунікативній діяльності  2 цикл   90  вечірня  11 мпаінв  
АФ  Методологія перекладу і теорія інтерпретації  2 цикл   90  вечірня  11 мпаінв  
АФ/РГФ  Усний двосторонній переклад   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  
АФ/РГФ  Порівняльна типологія іноземної та української мов   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  
АФ/РГФ  Ділова іноземна мова   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  
КПТ  Андрогоніка   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  
КПТ  Акмеологія   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
КПІ  Комп'ютеризовани переклад   1 цикл   90  вечірня  12 маінв  
 РЗЛ  Епос і міфологія країн, мова яких вивчається  2 цикл   90  3  вечірня  12 маінв  анотація
 РЗЛ Культурна специфіка іспаномовних літератур Америки   2 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
 РЗЛ Культурна специфіка англомовних літератур Америки, Австралії, Канади   2 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
 РЗЛ  Поетика літератури  2 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
 РЗЛ Порівняльне літературознавство (компаративістика)  2 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
 КЕЕ Етика науковця  2 цикл   90  вечірня  12 маінв  анотація
СМ  Літературна норма в сучасній мовній практиці фахівця  2 цикл   90  вечірня  12 маінв  
СМ  Культура наукового мовлення   2 цикл  90  вечірня  12 маінв  
АФ/РГФ  Порівняльна типологія іноземної та української мов   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
 АФ/РГФ  Перекладацький аналіз тексту   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
 АФ/РГФ  Усний двосторонній переклад   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
 АФ/РГФ  Ділова іноземна мова   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
 ПТ Андрогоніка   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
КПС  Акмеологія   1 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
ППВШ  Комп'ютеризований переклад   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
МВРМСЛ  Методика викладання зарубіжної літератури в культурологічному аспекті   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
РЗЛ  Поетика літератури   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
КЕЕ  Етика науковця   2 цикл 90   вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
АФ/РГФ  Інноваційні технології в професійній діяльності   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
КУМ  Культура української наукової мови для магістра   2 цикл 90   вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
УМ  Українська мова у вимірах сьогодення   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  
РЗЛ  Порівняльне літературознавство (компаративістика)   2 цикл  90  вечірня  13 мнінв, 14 маінв  анотація
МБВООЖЗ   Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності  3 цикл  90  вечірня  31 здлв  анотація
 КПС  Профілактика і корекція відхилень поведінки  3 цикл  90  7  вечірня  31 здлв  анотація
КФ  Риторика  1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
КЕТ  Основи економічної теорії   1 цикл  90  вечірня  31 здлв  анотація
КСОЦ  Соціологія   1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
ПДУ  Політологія   1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
ТІДП  Правознавство   1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
КК  Релігієзнавство   1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
МБВООЖЗ  Валеофілософія та валеологічний потенціал релігії   1 цикл  90   вечірня  31 здлв  анотація
 МБВООЖЗ  Основи наркології   2 цикл 90   вечірня  31 здлв  анотація
 МБВООЖЗ  Спецкурс 1   3 цикл 90   вечірня  31 здлв  
 МБВООЖЗ  Спецкурс 2   3 цикл 90   вечірня  31 здлв  
 МБВООЖЗ  Спецкурс 3   3 цикл 90   вечірня  31 здлв  
 МБВООЖЗ  Радіобіологія   3 цикл 90   вечірня  31 здлв  анотація
 ОР Монтесорі терапія  3 цикл 90   вечірня  31 здлв  
 МБВООЖЗ  Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
 КПС Профілактика і корекція відхилень поведінки  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
 МБВООЖЗ  Радіобіологія  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
 КФ Риторика  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
КЕТ  Основи економічної теорії  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
КСОЦ  Соціологія  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
ПДУ  Політологія  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
КК  Релігієзнавство  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
МБВООЖЗ   Валеофілософія та валеологічний потенціал релігії  1 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
 МБВООЖЗ  Основи наркології  2 цикл 90   вечірня  3 здлв  анотація
 МБВООЖЗ  Спецкурс 1  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  
 МБВООЖЗ  Спецкурс 2  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  
 МБВООЖЗ  Спецкурс 3  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  
 ОР Монтесорі терапія  3 цикл 90   вечірня  3 здлв  
 МБВООЖЗ  Оздоровча робота в закладах для людей з особливими потребами  1 цикл 90   вечірня  12 мздлв  анотація
 КПТ Педагогічна майстерність  1 цикл 90   вечірня 12 мздлв   анотація
КПС  Психологія спорту  1 цикл 90   вечірня  12 мздлв  
 МБВООЖЗ  Спецкурс  2 цикл  90  3  вечірня  12 мздлв  
 КПС/МБВООЖЗ Спецкурс/спецсемінар (з практичної психології/з фізичної терапії)   2 цикл 90   вечірня 12 мздлв   
ІСТ   Основи інформаційних технологій  2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
МБВООЖЗ  Основи долікарської допомоги   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 МБВООЖЗ Вікова анатомія і фізіологія   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 ММВПШ Вітагенні основи розвитку молодшого школяра   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  
 ММВПШ Культура фахового мовлення   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 ММВПШ Сучасна дитяча література   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 ПМПН Основи педагогічної антропології   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 ПМПН Основи корекційної педагогіки і психології   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 ПМПН Соціальна педагогіка   2 цикл 90   вечірня  3 пнв  анотація
 МНМО Спецсемінар   3 цикл 90   вечірня  3 пнв  
 ПМПН Спецкурси  3 цикл  90  8  вечірня  3 пнв  
 ППВШ Організація і управління навчальним процесом у ВНЗ   1 цикл 90  3  вечірня  1 мпнв  анотація
 ІСТ Інформаційні технології у професійній діяльності   1 цикл 90   вечірня  1 мпнв  анотація
 ММВПШ Теоретичні основи вивчення "Мова і література"   1 цикл 90  вечірня   1 мпнв  анотація
 ПМПН  Теоретичні основи вивчення "Математика"   1 цикл 90   вечірня  1 мпнв  
 ПМПН Теоретичні основи вивчення "Природознавство"   1 цикл 90   вечірня  1 мпнв  анотація
 КПС Психологія управління  1 цикл 90   вечірня  1 мдошкв  анотація
 ППДП Дитяча література  1 цикл 90   вечірня  1 мдошкв  анотація
 МТДО Художня праця та основи дитячого дизайну  2 цикл 90   вечірня  1 мдошкв  
 МТДО Комп'ютерні технології в роботі з дітьми  2 цикл 90   вечірня  1 мдошкв  
                 

Примітка: зазначити * нові дисципліни, яких не було в переліку вибіркових дисциплін в навчальному плані, але пройшли затвердження вченою радою факультету та включені до робочого навчального плану спеціальності.

1 цикл

   
© ALLROUNDER