Вимоги до оформлення тез конференції «Освіта і наука – 2018»

Тези необхідно подавати в електронному варіанті.

Вимоги до оформлення:

Текст набраний українською, або англійською мовами, надруковані в текстовому редакторі Word. Поля верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см. Шрифт TimesNewRoman, кегль 12, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал – 1, вирівнювання по ширині аркуша. Максимальний об’єм тез – 1,5 сторінки. Обов’язкова наявність списку літератури та посилань. Редакція залишає за собою право відмови у друці тез, які оформлені без дотримання вимог.

Приклад оформлення тез

Петров Петро Петрович,

студент ІІІ курсу,

Спеціальності « »

Науковий керівник:

доктор наук, професор

Іванов, Іван Іванович

«Як правильно оформити тези конференції»

ТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекстТекст.

Список використаної літератури:

   
© ALLROUNDER